5 korakov do boljših rezultatov

Objavljeno v torek, 15. julija 2014 v kategoriji Google Analytics. Članek za 3 min branja • Piše:

Andraž Štalec

Nobena poslovna rešitev nam na dolgi rok ne more prinašati rezultatov, če nimamo urejene metrike in ne razumemo vedenja svojih potrošnikov.

Svet okoli nas je poln učinkovitih prodajnih kanalov in odličnih poslovnih rešitev, ki nam pomagajo pri trženju in prodaji. Razumevanje potrošnikov je že nekaj let v središču vseh uspešnih podjetij. Nihče ne more izpodbijati dejstva, da prodajni kanali, kot so spletno oglaševanje, email marketing ali sms marketing ter poslovne rešitve kot na primer CRM, prinašajo veliko dodano vrednost v prodaji, če jih le znamo uporabljati pravilno. Drugo dejstvo, s katerim se soočamo je, da kupci ne uporabljajo zgolj enega od omenjenih kanalov, zgolj ene od naprav s katerimi se povezujejo v svet (mobilniki, prenosni računalnik, tablica, televizor ipd) in svoje aktivnosti vršijo zgolj na eni lokaciji. Sodoben kupec je mobilen, povezan in informiran.

Brez pravilnega spremljanja vedenja potrošnikov na vseh kanalih, napravah in na vseh lokacijah ne moremo razumeti sodobnega potrošnika in optimizirati svojih trženjskih aktivnosti. Vse trženjske aktivnosti pridejo do pravega izraza šele, ko znamo meriti njihovo učinkovitost in jih pravilno uvrstiti v proces odločanja potrošnikov.

5 korakov do boljših rezultatov:

  1. Merite vse

Potrošniki prihajajo v stik z blagovnimi znamkami preko različnih kanalov in naprav. Če ne vemo kateri kanal nam prinaša rezultate potem težko izboljšamo rezultate. Vsak komunikacijski kanal mora bit merjen. Za začetek se vprašajte kakšen je namen uporabe komunikacijskega kanala in na podlagi odgovora definirajte cilje in ključne kazalnike uspeha. Vse digitalne kampanje označite s primernimi oznakami, da boste lahko v fazi analize razločevali med njimi. Pri tem je najlažje, če uporabljate Googlov URL builder.

  1. Definirajte cilje

Cilji so glavna meritev uspešnosti vašega trženjskega nastopa pri doseganju poslovnih ciljev podjetja. Do ciljne konverzije pride, ko potrošnik zaključi želeno dejanje na vaši spletni strani ali v trgovini. Za namen merjenja konverzij v Google Analyticsu je potrebno definirati cilje. Za vsak cilj, ki ga nastavite, si lahko kasneje ogledate stopnjo konverzije in število konverzij. Kot cilje lahko definirate obisk določene podstrani, izpolnitev spletnega obrazca, klic v centralo, download spletnega kataloga, nakup na spletu itd. Možnosti je ogromno.

  1. Uvozite podatke o stroških

Nova verzija Google Analytics-a omogoča uvoz podatkov o klikih in cenah (stroških) tudi iz drugih virov, kot naprimer Facebook kampanje. Če boste omenjene podatke uvozili v svoj Google Analytics profil boste lahko med seboj primerjali stroškovno učinkovitost različnih kampanj in komunikacijski kanalov. Navedene podatke boste lahko združili s podatki o konverzijah ter si ogledali ROI za vsako izmed vaših kampanj.

  1. Definirajte maksimalno maržo in maksimalni strošek na konverzijo (max CPA)

Vsi vemo, da podjetja živijo od dodane vrednosti (marže), ki jo ustvarijo. V primeru, da ste sledili prvim trem korakom boste sedaj lahko znotraj Google Analytics-a že videli dejansko maržo, ki jo ustvarja posamezni komunikacijski kanal. Na podlagi podatkov o stroških in vrednosti konverzij Google Analytics izračuna profitabilnost (ROI), ROAS in maržo posameznega kanala. Podobno pomemben je tudi podatek o dejanskem strošku na konverzijo (CPA). Marža in CPA nam omogočata, da lahko s pomočjo zbranih podatkov optimiziramo svoje aktivnost in izboljšamo poslovne rezultate.

  1. Atribucija

Kot smo omenili že v uvodu, kupci pri svojih nakupnih odločitvah uporabljajo več kanalov in naprav, zato bi bilo krivično, da bi celotno vrednost konverzije pripisali samo zadnjemu kanalu. Znotraj Google Analytics-a obstaja več različnih atribucijskih modelov, ki nam omogočajo razpršitev konverzije preko vseh uporabljenih kanalov. Na podlagi atribucijskih modelov lahko bolje spoznamo vedenje svojih potrošnikov in še dodatno optimiziramo svoje trženjske aktivnosti.

Ne zamudite naslednje objave.
Prijavite se na Red Orbit newsletter in bodite obveščeni o novem blog zapisu.
Še vedno tukaj?
Vprašanje? Zapišite ga v komentar spodaj, pa ga skupaj predebatiramo.

Dodaj odgovor