4 razlogi, zakaj je organski obisk boljši od tistega iz drugih kanalov

Objavljeno v torek, 8. septembra 2015 v kategoriji Optimizacija spletnih strani. Članek za 4 min branja • Piše:

Živa Prelog

Ali imate na strani dovolj organskega obiska? Ali vam organski obisk prinaša dovolj profita?

Pogost problem je, da lastniki spletnih strani in marketing menedžerji ne razumejo ali pa podcenjujejo pomen in vrednost organskega obiska.  Ker je organski promet brezplačen, so mnenja, da zanj ni treba skrbeti. Pri svojem delu se tako bolj obremenjujejo z drugimi oblikami prometa na strani, kot je na primer plačan promet. Ne zavedajo pa se, da s tovrstno logiko zanemarjajo velik potencial, ki ga prinaša organski obisk.

Kaj sploh je organski obisk? Organski obisk ali promet sestavljajo obiskovalci, ki pridejo na spletno stran prek iskalnikov, kot so Google, Bing, Najdi.si itd. V teoriji velja, da je organski obisk, v primerjavi z drugimi kanali, prek katerih dostopajo uporabniki na stran (plačan promet, direktni promet, promet prek drugih spletnih strani, prikaznega omrežja, e-poštnih kampanj in ostalih virov) kakovostnejši. Pa to zares drži?

 V Red Orbitu smo radovedni in želimo vsako trditev podpreti z dejstvi, zato smo analizirali promet, ki pride na stran prek spletnih iskalnikov. Na podlagi podatkov naših naročnikov SEO (SEO ali search engine optimization je optimizacija spletnih strani, katere namen je izboljšanje pozicij ključnih besed v rezultatih iskalnika in posledično povečanje števila ter kakovosti organskega obiska) smo za leto 2014 ugotavljali, kakšne so razlike pri številu organskih sej na strani, deležu pregledanih strani na sejo, povprečnem času na strani, zapustni stopnji, številu transakcij in stopnji konverzije glede na kanal prometa.

1. Organski promet beleži največji delež sej na strani.

Visoko število sej je pomembno, saj večje, kot je število sej na strani, večja je možnost za višji prihodek. Število organskih sej nam pove, kako dobro je izkoriščen potencial spletne strani.

Analiza je pokazala, da organski promet na strani beleži največje število sej. 44 % vsega prometa pripada organskemu obisku, medtem ko ostalih 56 % prometa prinašajo vsi preostali kanali skupaj.  Seveda pa zgolj podatek o številu sej ni dovolj, da bi lahko dokončno sklepali o kakovosti določene oblike prometa. Relevantnost obiskovalcev spletne strani nakazujeta še število pregledanih strani in zapustna stopnja.

2. Organski promet ima največji delež pregledanih strani v primerjavi z drugimi kanali.

Na splošno velja, da večje, kot je število pregledanih strani, bolj zainteresirani so uporabniki za vsebine, ki so na spletni strani.

Pri naših naročnikih SEO je število pregledanih strani največje ravno pri organskem prometu. To pomeni, da so uporabniki, ki pridejo na spletno stran prek iskalnikov, bolj relevantni kot tisti, ki pridejo na stran prek drugih kanalov.

3. Organski promet ima najnižjo zapustno stopnjo.

Pomemben kazalec kakovosti obiskovalcev je tudi zapustna stopnja. Zapustna stopnja nam pove, koliko obiskovalcev je obiskalo le eno podstran in nato, ne da bi obiskali druge podstrani, stran zapustilo. Visoka zapustna stopnja pomeni, da vsebine na strani za uporabnike niso relevantne. Cilj vsake spletne strani je, da ima čim nižjo zapustno stopnjo.

V našem primeru ima najnižjo zapustno stopnjo organski promet. Torej spet lahko ugotovimo, da iskalniki na stran prinašajo relevantne obiskovalce.

Na osnovi izbranih kazalcev lahko ugotovimo, da v kolikor skrbimo za organski promet, nam ta prinaša na stran kakovostne obiskovalce (take, ki se zanimajo za našo vsebino). Vprašanje pa je, kako organski promet vpliva na prihodek na spletni strani. Poleg osnovnih kazalcev smo preverili še, kakšen je delež transakcij glede na kanal in kakšen je delež konverzije organskega prometa v primerjavi z drugimi oblikami prometa.

4. Organski promet beleži največji delež transakcij in spada med kanale z najvišjo stopnjo konverzije.

Organski promet na strani beleži največje število sej na strani in skladno s tem organskemu prometu pripada tudi največji delež števila transakcij na strani. 47 % vseh transakcij prispevajo organski obiskovalci. Pomanjkljivost metrike o številu transakcij je, da se pri tem upošteva le promet, ki je direktno vodil k nakupu, zanemari pa se vpliv drugih kanalov, ki so imeli ključno vlogo na začetku nakupnega procesa ali med nakupnim procesom. Da bi ugotovili, kako veliko vlogo je imel posamezen kanal v celotnem prodajnem procesu, moramo upoštevati še asistenčne konverzije. Največji delež, 32 %, vseh asistenčnih konverzij pripada organskemu prometu. Sledi direktni promet z 28 %, plačan promet z 22 %, promet z drugih spletnih strani z 12%, e-pošta in prikazno omrežje z 2 %, socialna omrežja in drugi kanali z 1 %. To pomeni, da je organski promet najpogosteje vodil do nakupov, tudi, ko so bili ti na koncu opravljeni prek drugih kanalov.

Visoko število transakcij in asistenčnih konverzij je pozitivno, saj to vpliva na prihodek na strani. A potencial kanala preverjamo še s pomočjo stopnje konverzije.

Analiza je pokazala, da ima v povprečju najvišjo stopnjo konverzije promet, ki pride na stran prek elektronske pošte. Glede na to, da gre pri elektronski pošti, v večini primerov, za ciljane kampanje, je tak rezultat pričakovan. Organski promet sicer nima najvišje stopnje konverzije, vendar pa je še vedno nad povprečjem.

Z našo analizo smo torej potrdili, da je organski promet najpomembnejša oblika obiska na strani. Sicer je res, da ni najboljši pri vseh metrikah, vendar pa ima kljub temu številne prednosti pred drugimi oblikami prometa na strani. Prinaša največji delež sej, največje število transakcij, ima najnižjo zapustno stopnjo in največje število pregledanih strani.

Organski promet ima velik potencial. Res pa je, da je tako kot pri drugih kanalih vanj treba vlagati in ga strateško usmerjati. Šele potem bo organski promet lahko generiral več obiska in posledično prinesel tudi večji prihodek.  

Ne zamudite naslednje objave.
Prijavite se na Red Orbit newsletter in bodite obveščeni o novem blog zapisu.
Še vedno tukaj?
Vprašanje? Zapišite ga v komentar spodaj, pa ga skupaj predebatiramo.

En odgovor na “4 razlogi, zakaj je organski obisk boljši od tistega iz drugih kanalov”

  1. Tudi sam sem pristaš organskega obiska in menim, da je preveč ljudi zaslepljenih s številom mesečnih iskanj, kot tudi primerjavo cene pridobivanja organskega obiska (SEO) napram zakupljenega obiska (ADwords). Večina enači eno z drugim, čeprav je dokazano da so konverzije tudi 5x višje in “time on site” 4-6x daljši preko organskih obiskov.

    Hvala za lep grafični prikaz stanja.

    Lp, Igor

Dodaj odgovor